Dziewiąte seminarium pt. „Farmakoterapia pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w aptece w oparciu o aktualne standardy europejskie ESH/ESC” odbędzie się:

– gr. seminaryjna A – 06.12.2023 (Środa) o godzinie 8:00

– gr. seminaryjna B – 06.12.2023 (Środa) o godzinie 12:15

– gr. seminaryjna C – 04.12.2023 (Poniedziałek) o godzinie 11:30

Materiały i źródła proponowane przeze mnie do przygotowania się do tematu zajęć dostępne są tutaj. Proszę o zapoznanie się z plikiem Polskie_Wytyczne_ESC_2018.pdf, ze szczególnym naciskiem na zasady rozpoczynania, prowadzenia i monitorowania farmakoterapii nadciśnienia tętniczego krwi. Warto zapoznać się z wytycznymi dla farmaceutów dotyczącymi pomiaru ciśnienia przygotowanymi przez PTFarm. Przejrzyjcie też inne materiały dodatkowe, abyście łatwiej rozwiązali przypadki apteczne na zajęciach. Możecie obejrzeć filmik o diecie DASH przedstawionej w inny sposób przez Karola Okrasę podczas konferencji medycznej.

Pozdrawiam,
AM