Test II odbędzie się w Auli ECF1 dnia 11.01.2024 w godzinach 16:15-17:15. W tym tygodniu nie ma zajęć. Test II obejmie zagadnienia poruszane na seminariach 08-11. Podstawowe zasady:

– pytania testowe i tylko jedna odpowiedź z A-E będzie prawidłowa

– do rozwiązania będą 3 przypadki

– na rozwiązanie około 30 pytań będzie 45 minut

– maksymalna liczba punktów do zdobycia to 35, niektóre pytania będą za 2 pkt.

Powodzenia,

AM