Test I odbędzie się w 17.11.2023 o godzinie 16:30 w Auli1 ECF. Test obejmuje zagadnienia poruszane na seminariach 02-05. Test będzie testem jednokrotnego wyboru. Na rozwiązanie testu będzie 35 minut. Proszę o przyniesienie jedynie długopisu. Przypominam, że maksymalna liczba punktów do zdobycia to 25. Ilość zdobytych punktów umieszczę na stronie w poście z Aktualną punktacją. 

AM