Trzecie seminarium pt. „Badania kliniczne nad nowymi lekami. „Big pharma” – duże firmy farmaceutyczne. Charakterystyka Produktu Leczniczego i ulotka leku.” odbędzie się w sali komputerowej ECF przy Dziekanacie:

– C gr. seminaryjna – 16.10.2023 (Poniedziałek) o godzinie 11:30

– A gr. seminaryjna – 18.10.2023 (Środa) o godzinie 8:00

– B gr. seminaryjna – 18.10.2023 (Środa) o godzinie 12:15

Rozpiska, materiały i źródła proponowane przeze mnie do przygotowania się do tematu zajęć dostępne są tutaj. Proszę Was o przeczytanie Rozdziału 5 z Katzunga z naciskiem na badania kliniczne. Przeklikajcie też materiały uzupełniające i wszystkie linki, zwracając uwagę na spisy treści tych dokumentów. Pozwoli to na większe rozeznanie w temacie badań klinicznych i dużych firm farmaceutycznych.

Pozdrawiam,
AM