Test II odbędzie się online na platformie Blackboard dnia 17.12.2020 w godzinach 10:30-12:00 (Uwaga zmieniona godzina!). Obejmie zagadnienia poruszane na seminariach 08-11. O godzinie 10:30 połączymy się sesją online, tak abyście mnie cały czas słyszeli i jeżeli będziecie mieli jakieś pytania to z chęcią na nie odpowiem. Aktywny arkusz Testu II udostępnię Wam w trakcie trwania sesji jak wszyscy będą gotowi. Podstawowe zasady:

– pytania będą pojawiały się pojedyńczo, bez możliwości cofania się, w kolejności losowej

– tylko jedna odpowiedź z A-E będzie prawidłowa

– do rozwiązania będą 3 przypadki, w pytaniu będzie zaznaczony numer przypadku. Z uwagi na wyświetlanie pytań pojedyńczo każde pytanie będzie samodzielne, czyli w każdym pytaniu, gdzie to konieczne będzie opis przypadku (co oznacza, że ten sam opis przypadku będzie pojawiał się w kilku pytaniach)

– na rozwiązanie 30 pytań będzie 45 minut

– maksymalna liczba punktów do zdobycia to 35, niektóre pytania będą za 2 pkt.

– po teście będą dostępne punkty (chyba, że ktoś sam nie skończy, wtedy pojawią się później po zatwierdzeni przeze mnie)

W razie pytań możemy omówić wątpliwości w ciągu 30 min po teście na sesji online.

Powodzenia,

AM