Dziewiąte seminarium pt. „Farmakoterapia pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w aptece w oparciu o aktualne standardy europejskie ESH/ESC” odbędzie się:

– I gr. seminaryjna – 07.12.2022 (Środa) o godzinie 8:30

– II gr. seminaryjna – 07.12.2022 (Środa) o godzinie 12:00

– III gr. seminaryjna – 05.12.2022 (Poniedziałek) o godzinie 13:30

Materiały i źródła proponowane przeze mnie do przygotowania się do tematu zajęć dostępne są tutaj. Proszę o zapoznanie się z plikiem Polskie_Wytyczne_ESC_2018.pdf, ze szczególnym naciskiem na zasady rozpoczynania, prowadzenia i monitorowania farmakoterapii nadciśnienia tętniczego krwi. Przejrzyjcie też materiały dodatkowe, abyście łatwiej rozwiązali przypadki apteczne na zajęciach. Możecie obejrzeć filmik o diecie DASH przedstawionej w inny sposób przez Karola Okrasę podczas konferencji medycznej.

Pozdrawiam,
AM