Zapraszam na Test I, który odbędzie się online na platformie Blackboard dnia 12.11.2020 w godzinach 9:00-10:00. Test obejmuje zagadnienia poruszane na seminariach 02-05 oraz powtórkowe pytania z farmakologii z tematyki następnych zajęć 07-14, czyli leki w stosowane w terapii bólu głowy i dolnej części kręgosłupa, leki stosowane w farmakoterapii nadciśnienia tętniczego, profilaktyki zawału serca, hipercholesterolemii, astmy, alergii i cukrzycy. Test będzie testem jednokrotnego wyboru. Proszę o zaznaczenie odpowiedzi pytanie po pytaniu (bez możliwości cofnięcia się).

O godzinie 9:00 połączymy się sesją online, tak abyście mnie cały czas słyszeli i jeżeli będziecie mieli jakieś pytania to z chęcią na nie odpowiem. Aktywny arkusz Testu I udostępnię Wam w trakcie trwania sesji jak wszyscy będą gotowi. Na rozwiązanie testu będzie 30 minut. Przypominam, że maksymalna liczba punktów do zdobycia to 25. Ilość zdobytych punktów zobaczycie po rozwiązaniu testu oraz umieszczę je na stronie w poście z Aktualną punktacją. Prawidłowe odpowiedzi nie będą automatycznie dostępne, natomiast po teście będziemy mogli chwilę podyskutować o pytaniach/odpowiedziach.

Powodzenia,
AM