Czwarte seminarium pt. „Farmacja Oparta na Faktach (Evidence Based Pharmacy) podstawą postępowania z pacjentem w aptece. Standardy terapeutyczne – jak powstają, gdzie szukać, jak rozumieć i stosować.” odbędzie się online na platformie Blackboard:

– I gr. seminaryjna – 28.10.2020 (Środa) o godzinie 8:30

– II gr. seminaryjna – 28.10.2020 (Środa) o godzinie 12:00

– III gr. seminaryjna – 26.10.2020 (Poniedziałek) o godzinie 13:30

Proszę i wejście na sesję online studentów zgodnie z harmonogramem i podziałem na grupy. Materiały i źródła proponowane przeze mnie do przygotowania się do tematu zajęć dostępne są tutaj. Proszę Was o przeczytanie wskazanych w rozpisce stron z Interny Szczeklika oraz przykładów z artykułu. Przeklikajcie też materiały uzupełniające i wszystkie linki, abyście mogli zorientować się gdzie można znaleźć badania kliniczne i standardy medyczne oraz jak wyglądają w praktyce.

Pozdrawiam,
AM