Z uwagi na objęcie Białegostoku czerwoną strefą i zaleceniem prowadzenia nauczania na uczelniach wyższych systemem zdalnym, po konsultacji z Kierownikiem Jednostki przechodzimy na zdalne nauczanie od najbliższego tematu. Trzecie seminarium pt. „Badania kliniczne nad nowymi lekami. „Big pharma” – duże firmy farmaceutyczne. Charakterystyka Produktu Leczniczego i ulotka leku.” odbędzie się online w systemie Blackboard:

– III gr. seminaryjna – 19.10.2020 (Poniedziałek) o godzinie 13:45

– II gr. seminaryjna – 21.10.2020 (Środa) o godzinie 12:00

– I gr. seminaryjna – 21.10.2020 (Środa) o godzinie 8:30

Po zalogowaniu powinniście widzieć przyszłe sesje w naszym kursie „2021 – Sem. IX – WF – Farmacja – 5 – SJM – ST – Farmakoterapia z naukową informacją o lekach”. Proszę o wejście na sesje online jedynie studentów z określonej grupy seminaryjnej zgodnie z harmonogramem. Materiały i źródła proponowane przeze mnie do przygotowania się do tematu zajęć dostępne są tutaj. Proszę Was o przeczytanie Rozdziału 5 z Katzunga z naciskiem na badania kliniczne. Przeklikajcie też materiały uzupełniające i wszystkie linki, zwracając uwagę na spisy treści tych dokumentów. Pozwoli to na większe rozeznanie w temacie badań klinicznych i dużych firm farmaceutycznych.

Pozdrawiam,
AM