Pierwsze seminarium pt. „Przedstawienie warunków prowadzenia zajęć oraz zaliczenia przedmiotu. Zapoznanie się z Regulaminem i zasadami BHP.” odbędzie się w sali seminaryjnej z komputerami w ECF przy Dziekanacie:

– III gr. seminaryjna – 03.10.2022 (Poniedziałek) o godzinie 13:30

– I gr. seminaryjna – 05.10.2022 (Środa) o godzinie 8:30

– II gr. seminaryjna – 05.10.2022 (Środa) o godzinie 12:00

Poza obecnością na pierwszych zajęciach nie wymagam przygotowania do nich. Możecie jedynie wcześniej zapoznać się z materiałami tutaj. Omówimy Regulamin i zasady BHP oraz opowiem jak będą wyglądały następne seminaria.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości zapraszam do kontaktu mailowego: andrzej.mogielnicki@umb.edu.pl lub bezpośrednich konsultacji w każdy czwartek w godzinach 13:00–14:30.
Regulamin, tematyka, sylabus oraz literatura dostępne będą w czasie trwania zajęć w gablocie przed salą 319 w ECF (III piętro) lub na stronie internetowej Zakładu Farmakodynamiki w zakładce Dydaktyka. Aktualne informacje dotyczące zajęć, materiałów i punktacji znajdziecie Państwo na mojej stronie internetowej www.andrzejmogielnicki.pl w dziale Students.