Pierwsze seminarium pt. „Przedstawienie warunków prowadzenia zajęć oraz zaliczenia przedmiotu. Zapoznanie się z Regulaminem i zasadami BHP.” odbędzie się w sali seminaryjnej z komputerami w ECF przy Dziekanacie:

– III gr. seminaryjna – 05.10.2020 (Poniedziałek) o godzinie 13:45

– I gr. seminaryjna – 07.10.2020 (Środa) o godzinie 8:30

– II gr. seminaryjna – 07.10.2020 (Środa) o godzinie 12:00

Poza obecnością na pierwszych zajęciach nie wymagam przygotowania do nich. Możecie jedynie zapoznać się z materiałami tutaj. Omówimy Regulamin i zasady BHP oraz opowiem jak będą wyglądały następne seminaria. Odnośnie organizacji zajęć, planuję pierwsze 4 klasyczne seminaria w Sali Komputerowej przy Dziekanacie, następnie jedne zajęcia online na oficjalnej platformie e-learningowej UMB. Mam nadzieję, że kolejne seminaria odbędą się w formie klasycznej do przerwy świątecznej. Niezależnie od sytuacji 2 ostatnie seminaria styczniowe odbędą się w formie online bez konieczności fizycznej obecności na uczelni. Ostatnie seminarium jest stacjonarne dla studentów, którym zabraknie punktów do zaliczenia.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości zapraszam do kontaktu mailowego: andrzej.mogielnicki@umb.edu.pl lub bezpośrednich konsultacji w każdy czwartek w godzinach 13:00–14:30.
Regulamin, tematyka, sylabus oraz literatura dostępne będą w czasie trwania zajęć w gablocie przed salą 319 w ECF (III piętro) lub na stronie internetowej Zakładu Farmakodynamiki w zakładce Dydaktyka.